Vladimír Havlík, Yesterday, 2009, výstavní projekt, Barbora Klímová, Filip Cenek, Vladimír Havlík

Datum konání: 
Wed, 2010-11-03

Vladimír Havlík, Yesterday, 2009 Výstavní projekt, Galerie Parallel, Praha Koncepce výstavy a katalogu: Barbora Klímová, Filip Cenek, Vladimír Havlík Výstava představila neznámou část tvorby Vladimíra Havlíka (nar. 1959). Jádrem instalace se staly filmy z let 1981 a 1983, které autor do dosud řadil do privátního archivu a jako takové nebyly zveřejněny. Jejich vystavení se proto stalo konceptuálním gestem, které autory výstavy přivedlo mj. k úvahám o prolínání osobního života a tvorby s dobovým společenským kontextem. Nedílnou součástí výstavy se stala také tiskovina – autorská publikace. Vladimír Havlík v ní autobiograficky reflektuje svou akční tvorbu. A to od nejútlejšího dětství, kdy může podobnost některých vzpomínek s principy body artu a akčního umění působit spíše vtipně, až po současnost, která vyznívá jako upřímné projevení autorského a osobního postoje.
internetová pozvánka

Audio pozvánka zde (MP3, 385kB)
Rozhovor zde (PDF, 357kB)

VIDEA: Fragmenty (1981, 4:30 min.): http://intermedia.ffa.vutbr.cz/havlik-cupak-fragmenty
Ostříhal se (1983, 1:50 min.): http://intermedia.ffa.vutbr.cz/havlik-ostrihal-se
Jestrdej (1983, 2:45 min.): http://intermedia.ffa.vutbr.cz/havlik-jestrdej