15.4- 3.5 Epizoda III. – Sbírka a zdraví

15.4- 3.5 Epizoda III. – Sbírka a zdraví
Datum konání: 
Wed, 2015-04-15 - Sun, 2015-05-03

15.4- 3.5 Epizoda III. – Sbírka a zdraví


Diskuze: 15. 4., 21. 4. a 28. 4. vždy v 18:00


Koncepce a realizace: Ateliér sochařství Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze - Matěj Bílek, Petr Bureš, Viktor Dedek, Josef Frühauf, Jan Haubelt, Dominik Hejtmánek, Tereza Hrušková, Edith Jeřábková, Kryštof Kučera, Dominik Lang, Tatiana Nikulina, Marianna Placáková, Veronika Přikrylová, Vojtěch Rada, Anna Remešová, Jonáš Richter, Lucie Rosenfeldová, Sláva Sobotovičová, Markéta Souhradová, Pavel Sterec, Anna Ugolková, Ondřej Vicena, Michal Voborník
Ateliér sochařství UMPRUM založil v roce 2014 sbírku předmětů, pomocí níž se snaží sledovat hranice sochařského média, obrysy předmětu, sochy, objektu, jejich psychologii, materialitu, historičnost, institucionalizaci a také dynamiku ateliérového společenství. Předměty jsou do sbírky vybírány komisí všech studentů a pedagogů, kteří předmět před jeho včleněním či odvržením interpretují. Všímáme si celého procesu vytváření sbírky a evidujeme nejen předměty samotné, ale také orální a textový proud myšlení, který je obklopuje. Jsme přesvědčeni, že sbírka bez interpretace nemá většího smyslu, proto jsme se rozhodli sbírku a související činnost pravidelně prověřovat sérií epizodních výstav či jiných prezentací.
Projekt „Epizoda III. – Sbírka a zdraví“ nepracuje s naší ateliérovou sbírkou, ale myšlenkově je od ní odvozen. Ve vztahu k současnému vnímání objektu v umění i společnosti nás zajímá předmět nebo věc jako objekt touhy. Tato touha po objektu má mnoho poloh od lacanovsko-psychologických až po materialisticko-realistické. Touha po objektu může lehce vyústit do úrovně deviace a zároveň je však také základem tržní společnosti, součástí uzavírání partnerských, sexuálních, manželských svazků, podkladem pro studium civilizace nebo jedním z impulzů ke vzniku sochy či umění obecně. Sbírání čehokoliv s sebou přináší značnou míru koncentrace, ovšem současně může přerůst do poloh obsese. Sbírka tedy má svou zdravou i nezdravou tvář a na tomto rozhraní zdraví se pohybuje i tento projekt. Neklademe však důraz na fenomén sbírání z psychoanalytického hlediska, spojený s libidózními aspekty, ale spíše sledujeme téma sbírkového předmětu a zdraví z hlediska jeho materiality a eticko-sociální funkce.
Zároveň chceme nechat vyniknout také další problematické oblasti v dnešním měnícím se vztahu subjektu k objektu a tím je vystavování, které nutně zvýrazňuje manipulativní energii subjektu a pasivní roli objektu. Sbírky v rámci projektu „Epizoda III. – Sbírka a zdraví“ vystavíme ve třech tematických okruzích: „Sbírka a zdraví – aspekt národní“, „Sbírka a zdraví – aspekt morální“ a „Sbírka a zdraví – aspekt nemoci objektu“. Jednotlivé okruhy budou uskutečňovány formou veřejné diskuze zástupců sbírek a pozvaných hostů, kdy způsob vystavení předmětů vyplyne z této debaty, bude přesně zakreslen a v následujících dnech zrealizován. Výstava má tedy tři vývojové fáze v podobě událostí, které začnou vždy v 18:00 diskuzí ve dnech 15., 21. a 28. dubna 2015. Výstava bude vznikat v průběhu celého výstavního termínu. Každá událost s sebou do projektu vtáhne několik dalších sbírek. Jednotlivé události budou postupně aktualizovány.