Jiří Kovanda: Action and Installation 2005-1976

Jiří Kovanda: Action and Installation 2005-1976
Jiří Kovanda: Action and Installation 2005-1976
Jiří Kovanda: Action and Installation 2005-1976
Jiří Kovanda: Action and Installation 2005-1976

Tato kniha je prvním kompletním vydáním akcí, instalací a intervencí (1976-2005) Jiřího Kovandy. Úprava knihy a přiložené fotografie a strojopisné texty kopírují formát A4, který umělec používal v 70. a 80. letech pro dokumentování svých výstav.

Kovandovi pomíjivé akce v 70. a 80. letech byly zaměřené na nové typy vztahů, které umělec navazoval se svými přáteli, ale i s anonymními lidmi na ulici. Kovandovy intervence a instalace z 80. let tvoří ironické reakce na americký minimalismus. Umělec je ’instaloval’ na nenápadných místech veřejného prostoru v době takzvaného socialistického realismu. Kniha představuje Kovandovy performance a intervence do roku 2005.

his book is the first complete edition of the actions, installations and interventions (1976-2005) of Jiří Kovanda.
The design of the book replicates the A4 pages, with photographs and typewritten texts attached, which the artist used in the 1970s and 1980s as his exhibition documentation.

Kovanda’s ephemeral activities in the 1970s and 1980s focused on the discovery of new types of relationships, which the artist adopted with his friends as well as with anonymous passers-by in the streets. Kovanda’s interventions and installations from the 1980s constitute ironic reactions to American minimalism. The artist ‘installed’ them in peripheral locations of the public space, during the period of so-called real socialism. The book treats Kovanda’s performance-intervention work up to 2005.

Along with the complete documentation, there is an attempt to situate, in a discursive manner, Kovanda’s work in the history of conceptualism. The book includes three interviews: Hans Ulrich Obrist’s interview with Jiří Kovanda; the Czech theorist and art historian Jiří Ševčík’s interview with the editor-in-chief of the magazine Springerin Georg Schöllhammer; and Vít Havránek’s epistolary interviews with Pawel Polit and Igor Zabel.

english edition
Authors: Vít Havránek, Hans Ulrich Obrist, Pawel Polit, et al.
Editors: Vít Havránek
Translated by: Ivan Gutjérez, Philipp Angermeyer
Publisher: JRP Ringier, tranzit.cz
Distributor: JRP Ringier
City: Prague
Year: 2006
Pages: 127
ISBN/ISSN: 3-905701-74

czech edition
Authors: Vít Havránek, Hans Ulrich Obrist, Pawel Polit, et al.
Editors: Vít Havránek
Publisher: JRP Ringier, tranzit.cz
Distributor: KOSMAS
City: Prague
Year: 2006
Pages: 127
ISBN/ISSN: 80-903452-2

Special Notes: www.kosmas.cz

Notes
authors: Vít Havránek, Hans Ulrich Obrist, Pawel Polit, Georg Schöllhammer, Jiří Ševčík, Igor Zabel

English edition
JRP Ringier, April 2006
ISBN 978-3-905701-74-6
146 pages, height 297 x length 210 mm, hardcover
CHF / EUR 25
distribution JRP-Ringier

Czech edition
first published, Prague 2006
ISBN 80-903452-2-0
142 pages, images 5 color / 46 b/w
210 x 297 mm, softcover
distribution Kosmas

The book won a prize (the second position) in Czech competition Most Beautiful Czech Book of the Year 2006

Price: 
550,-