Ruti Sela: To the Recorded / Pro záznam, 20. 6. – 19. 8. 2013

Ruti Sela:  To the Recorded / Pro záznam, 20. 6. – 19. 8. 2013
Ruti Sela:  To the Recorded / Pro záznam, 20. 6. – 19. 8. 2013
Datum konání: 
Thu, 2013-06-20 - Mon, 2013-08-19


Ruti Sela

For the Record / Pro záznam

20. 6. – 19. 8. 2013

Ruti Sela pracuje s momenty života, videokamerou, střihem videa a galerijní projekcí. Vytváří na půdoryse společenského antagonismu každodenní situace, jejichž součástí je i ona sama a zapnutá kamera. I když její videofilmy mají na první pohled podobu dokumentárního videozáznamu, o dokumenty se nejedná. Autorka „konstruovaných situací - momentů života, konkrétně a záměrně konstruované hry událostí“ není ve videozáznamu zamlčená, neutrální, objektivní či nestranná. Je vždy vizuálně a fyzicky přítomná, je jedním, v některých momentech hlavním aktérem. Nereprezentuje univerzalistický (dokument), ale vždy místně a časově jednající subjekt. Stejně tak (její) kamera. Kamera - nástroj „záznamu“, z níž se ale v uměleckém prostředí díky střihu a statutu uměleckého díla stává nástroj ovládnutí obrazu, který je svého druhu výkonem moci nad subjekty je často zobrazována. V klidu i akci. Ruti Sela nabízí přístup ke každodenní i konstruované události jako k nesamozřejmému střetu sil, osob, postojů, identit. V jejich interakci stimuluje a zajímá se o protichůdné, antagonistické popudy jednání aktérů – o zabíjení a ztrátě lidských práv v armádě se bavme před sexuální předehrou, o schopnosti rezistence studentů se dozvíme, když je jejich profesorka podrobí skutečné šikaně …