GALERIA PARASITO/... LUIS CAMNITZER (11.4.-22.5. 2011)

GALERIA PARASITO/... LUIS CAMNITZER (11.4.-22.5. 2011)
GALERIA PARASITO/... LUIS CAMNITZER (11.4.-22.5. 2011)
GALERIA PARASITO/... LUIS CAMNITZER (11.4.-22.5. 2011)
GALERIA PARASITO/... LUIS CAMNITZER (11.4.-22.5. 2011)
GALERIA PARASITO/... LUIS CAMNITZER (11.4.-22.5. 2011)
GALERIA PARASITO/... LUIS CAMNITZER (11.4.-22.5. 2011)
GALERIA PARASITO/... LUIS CAMNITZER (11.4.-22.5. 2011)
GALERIA PARASITO/... LUIS CAMNITZER (11.4.-22.5. 2011)
GALERIA PARASITO/... LUIS CAMNITZER (11.4.-22.5. 2011)
GALERIA PARASITO/... LUIS CAMNITZER (11.4.-22.5. 2011)
Datum konání: 
Mon, 2011-04-11 - Sun, 2011-05-22

GALERÍA PARÁSITO/...  LUIS CAMNITZER

12.4. - 22.5. 2011

vernisáž v pondělí 11.4. 18:00

kurátorka: Silvina Arismendi / galería parásito/ ...    (www.galeriaparasito.com)

 

galería parásito/…, ve spolupráci s prostorem tranzitdisplay, s potěšením uvádí první samostatnou výstavu uruguayského konceptuálního umělce Luise Camnitzera v České republice. Výstava zahrnuje široké spektrum prací z Camnitzerovy tvorby posledních desetiletí.

 

Není to však pokus o retrospektivu – cílem je spíše upozornit na některé aspekty jeho uvažování. Výběr prací vystavený v prostoru tranzitdisplay zahrnuje období od roku 1960 po současnost, a to včetně dvou nových projektů vytvořených pro české diváky. Na výstavě bude k vidění rovněž dílo This is a mirror. You are a written sentence (Toto je zrcadlo. Ty jsi napsaná věta, 1966), považované za jeho první konceptuální práci, které bylo přepracováno tak, aby bylo srozumitelné pro místní publikum. Díla založená na textech byla přeložena do češtiny, aby se tak zpřístupnil jejich původní význam.

Využívání tištěného jazyka je v Camnitzerově díle hlavním vizuálním činitelem. Slova mu dovolují vytvářet díla založená na idejích jako protikladu fyzických obrazů; tato díla vyvolávají nečekané interpretace a matou nás. A pomineme-li plodné území nejistoty, pak jsme nuceni vytvářet své vlastní závěry. Výstava v prostoru tranzitdisplay kombinuje některá z jeho nejčastějších témat: politiku, identitu, kritiku institucí a schopnost prožívat skutečnost prostřednictvím jazyka.
 

Luis Camnitzer (1937, Lübeck, Německo) konceptuální umělec, vyrůstal v Uruguayi, od roku 1964 žije a pracuje ve Spojených státech. Je emeritním profesorem umění na State Universityy of New York, na College at Old , aby Westbury. Byl kurátorem výtvarného programu Drawing Center v New Yorku v letech 1999–2006 a je kurátorem Bienal de Mercosur, Porto Alegre, 2007. Camnitzer vystudoval sochařství na Escuela de Bellas Artes na Universidad de la República v Uruguayi, kde také studoval architekturu, a pak se věnoval sochařství a grafice na Akademii v Mnichově.
Camnitzer získal mnoho grantů, včetně dvou Guggenheimových a ještě více cen a čestných ocenění. Jeho dílo je součástí sbírek velkých muzeí v Severní i Jižní Americe, v Evropě a na Středním východě. Věnuje se také teoretické práci, napsal nespočet článků o umění, je autorem mnoha knih, mezi jinými např.: New Art of Cuba, University of Texas Press, 1994/2004; Arte y Enseñanza: La ética del poder, Casa de América, Madrid, 2000, Didactics of Liberation: Conceptualist Art in Latin America, University of Texas Press, 2007.

 

galería parásito/… byla založena uruguajskou umělkyní Silvinou Arismendi  v říjnu 2007 v České republice. Jejím posláním je vytváření platformy pro kulturní výměnu a networking mezi Latinskou Amerikou a východní Evropou.

S cílem překonat obtíže, a to především finančního rázu, související s provozováním vlastního fyzického prostoru, funguje galería parásito/… v úzké spolupráci s ostatními galeriemi a institucemi. To, že galería parásito/… postrádá vlastní prostor, jí propůjčuje mobilitu a možnost proměňovat se v závislosti na místě, kde je právě hostem.

www.galeriaparasito.com
info@galeriaparasito.com
 

 

autorem díla Text And Its Shadow je Luis Camnitzer