EIJA-LIISA AHTILA

EIJA-LIISA AHTILA
EIJA-LIISA AHTILA
EIJA-LIISA AHTILA
Datum konání: 
Tue, 2008-04-29 - Sun, 2008-06-08

tranzitdisplay v rámci dlouhodobé spolupráce se švédskou galerií Index představuje dvě monumentální práce významné finské videoumělkyně Eiji-Lisy Ahtily.

Kurátoři výstavy: Mats Stjernsted a Helena Holmberg, Index

V rámci výstavy proběhnou dvě doprovodné projekce finského experimentálního filmu:
Eletric Forest I a Eletric Forest II , 29.04. a 28.05., od 20:30 v kině Světozor (Vodičkova 41, Praha)

Ahtila se účastnila dlouhé řady skupinových a samostatných výstav, v současné době se její samostatná výstava stěhuje z pařížského Jeu de Paume do K21 v Duesseldorfu, dále probíhá její výstava v Marian Goodman Gallery v New Yorku.
Práce Tender Trap (1991) a Secret Garden (1994), vystavené v tranzitdisplay, jsou svou technickou povahou na pomezí videoinstalce, mediální instalace a filmu. Pracují se způsobem filmového vyprávění příběhu.

If 6 was 9 (1995) je vyprávěním o skupince mladých dívek, o jejich cestě k dospělosti a sexualitě. Instalace se skládá ze tří monumentálních videoprojekcí a zvukové instalace. Ve třech navzájem se protínajících filmových vrstvách Eija-Liisa Ahtila vytváří obraz roztříštěné reality, odpovídající vybranému tématu: zmatkům dospívání a hledání vlastní identity a sexuality. Toto video, které se stalo pro Ahtilu přelomovým dílem, bylo poprvé představeno ve Indexu v roce 1995.

Tender Trap (1991) je instalace, ve které pět diaprojektorů vytváří „zmrazené“ filmové vyprávění. Projekci doprovází text ve formě dialogu mezi mužem a ženou, tázající se po vztahu umění, dokumentu a reálného života. Stejně tak po umělcově morálním právu a svobodě používat své zážitky a vzpomínky jako materiál pro svou práci.

Na plakátech díla Secret Garden (1994) Eija-Liisa Ahtila používá komerční VHS estetiku. Klade otázku, jakým způsobem je v jazyce reklamy přitahována divákova pozornost.Jak je v něm využíváno očekávání diváků, ukazuje film,existující pouze v naší mysli.

(foto: © Jiří Thýn)