Chto delat: Anti-antikomunismus

Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Chto delat: Anti-antikomunismus
Datum konání: 
Fri, 2014-02-21 - Sun, 2014-04-06

Vernisáž: 21. 2. 2014 od 19,00

Debata se členy Chto delat: 22. 2. 2014 od 19,00

Projekt skupiny Čto dělať (Chto Delat), který realizují: Caplja Olga Jegorova, Dmitrij Vilenskij, Nikolaj Olejnikov a Gluklja Natalja Peršina.

Naše výstavy se konají na nejrůznějších místech, takže jsme si postupem času všimli, že pozvání ze zemí bývalého sovětského bloku dostáváme jen velmi vzácně, nebo téměř nikdy. A vlastně jsme ani pořádně nepřemýšleli nad tím, proč tomu tak je.
Jedna z možných odpovědí je nasnadě – ve většině těchto zemí je cokoli, co samo sebe označuje za komunistické či levičácké, považováno za silné tabu. Samozřejmě, tato objektivní traumata chápeme a respektujeme a v žádném případě neschvalujeme stalinistickou a sovětskou politiku okupace a represí. Po desetiletích přehnaně ideologizovaného omílání hrůz komunismu však všeobecná antikomunistická fobie vyústila v nové zklamání. Liberální utopii, založené na představě svobodných jednotlivců fungujících na svobodném trhu, zasadil smrtící ránu nástup reality v podobě hospodářských, politických a ekologických krizí. Z tohoto pohledu nabývají jakékoli debaty o komunismu, ať už jako o minulé zkušenosti, nebo alternativě pro budoucnost, na hodnotě a aktuálnosti.
Jediná potíž je v tom, že je nikdo nebere vážně.

Boris Groys jednou prohlásil, že „kdyby se dnes kdokoli pokusil o redefinici umělecké scény, redefinici profesionální umělecké činnosti, redefinici podmínek existence umění, pak jediná možnost, jak takové redefinice dosáhnout, spočívá ve vzniku nového socialistického či komunistického pohledu“ (v rozhovoru s Judy Ditner otištěném v katalogu výstavy Ostalgia, New Museum, New York, 2011). S touto myšlenkou se náš kolektiv plně ztotožňuje. Proto jsme vždy trvali na možnosti tvorby umění schopného aktualizovat velmi důležitý potenciál, skrytý a potlačovaný někdejším sovětským režimem. Proto tvoříme součást mezinárodní sítě podobně uvažujících lidí, kteří jsou navzdory okolnostem přesvědčeni, že komunismus není jen nejhorší zločin proti lidskosti, ale i komplexní filosofický a estetický systém, v němž se snoubí špičkové výkony lidského ducha, historie boje za emancipaci a skutečně etické jednání. Jak ale tento názor vysvětlit, když máme k dispozici jedinou malou výstavu?

Určitě nechystáme v nádherné Praze žádnou vzpouru (naše výstavy ostatně nikdy nic takového nemají v úmyslu), doufáme však, že budeme schopni k otázkám, o nichž chceme hovořit, přitáhnout jistou pozornost. Chystaná akce je přitom velmi vzdálená jakékoli zaslepené agitaci – právě naopak – chceme problém podávat v jeho komplexnosti, trochu návštěvníky vzdělávat a pochopitelně i inspirovat k tomu, aby začali uvažovat v staré dobré disidentské tradici, kterou si všichni dobře pamatujeme z dob Sovětského svazu a kterou v současnosti, kdy se nacházíme pod naprostou diktaturou kapitálu, není od věci znovu promýšlet a praktikovat. Chceme připomenout, že tato zcela nová touha po komunismu existuje – touha, kterou je třeba sdílet, neboť v sobě skrývá ono „společné“ z komunismu, požadavek vzájemnosti, onen vrcholně nejednoznačný a problematický aspekt lidského živočišného druhu. Tento nárok si nelze přivlastnit, kalkulovat či zpeněžit, protože neexistuje uvnitř jedinců samotných, ale mezi nimi, mezi námi. Lze ho pocítit z našich snah budovat tyto meziprostory, vnikat do tohoto „společného“ a naučit se jej vytvářet z toho, co je nám jako společenským tvorům vlastní.

video z komentované prohlídky s umělci