3.7. Archiv/Mediatéka/Průzkum v rámci MFF v Karlových Varech

3.7.  Archiv/Mediatéka/Průzkum v rámci MFF v Karlových Varech
Datum konání: 
Wed, 2013-07-03

V rámci lektorských programů TD proběhne prezentace projektu Archiv/Mediatéka/Průzkum mimo prostor galerie. V letošním roce došlo ke spojení TD s Cenou J. Chalupeckého a MFF v Karlových Varech, kde 3.7. proběhne celodenní projekce současného videoartu. Jednu z částí komponovaného programu tvoří videopráce připravena v rámci projektu Archiv/Mediatéka/Průzkum.                 Součástí prezentace pro širokou veřejnost bude také možnost získat tiskové materiály a další informace o A/M/P.