HARUN FAROCKI (27.05.-30.08.2009)

HARUN FAROCKI  (27.05.-30.08.2009)
Datum konání: 
Wed, 2009-05-27 - Sun, 2009-08-30
kurátorka Vjera Borozan 
ve spolupráci s Antje Ehmann a Harunem Farockim
 
 

Z Farockého díla, které ovlivnilo mnohé avantgardní umělce, filmaře a mediální teoretiky, měli diváci v České republice již možnost v režii tranzitu a programu audiovisual shlédnout projekce tří jeho filmů. Část autorovy tvorby byla představena i v rámci dokumentárního festivalu v Jihlavě či v Moravské galerii v Brně. V tranzitdisplayi budeme mít poprvé příležitost vidět i Farockého propracované videoinstalace.

Stěžejním tématem jeho děl, které umělec sám nejvýstižněji definuje jako „filmové eseje“ či určité „formy inteligence“, je proces tvorby a reprodukce obrazů. Specifickým druhem montáže kombinuje filmové obrazy z archivů s vlastním filmovým materiálem a doprovází je komentářem. Osobitou analytickou metodou inspirovanou mimo jiné B. Brechtem, texty W. Benjamina či V. Flussera, filmy S. M. Eisensteina, A. Klugeho a J. L. Godarda využívá filmový materiál jako nástroj pro zkoumání jak obrazových, tak společenských struktur.

Výstava Haruna Farockého v zázemí pro současné umění tranzitdisplay představí tři videoinstalace.

 
Projekce filmu Haruna Farockého Videograms of a Revolution
středa 3/6/2009 od 18:00 Městská knihovna v Praze

 

 

 
odkazy:
Harun Farocki (webové stránky Haruna Farockiho)

 

 

foto:

On-Griffith-Harun_Farocki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnittstelle/Interface/Rozhraní

 

Workers Leaving the Factory in Eleven Decades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeiter verlassen die Fabrik in elf Jahrzehnten/Workers Leaving the Factory in Eleven Decades/ Dělníci vycházející z továrny v průběhu jedenácti desetiletí.

 

On Construction of Griffith' Films

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Bauweise des Films bei Griffith/On Construction of Griffith' Films/Ke způsobu stavby Griffithových filmů

foto © Jiří Thýn