ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)

ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)
ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)
ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)
ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)
ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)
ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)
ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)
ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)
ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)
ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)
ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)
ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)
ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)
ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)
ARCHIV JÚLIUSE KOLLERA: BADATELNA (11.9.- 11.11. 2012)
Datum konání: 
Tue, 2012-09-11 - Sun, 2012-11-11

Archiv Júliuse Kollera: Badatelna

12.9.- 4.11. 2012 PRODLOUŽENO DO 11.11.2012

(vernisáž 11.9.  v 19.00)

kurátor Tomáš Pospiszyl

odborná spolupráce Daniel Grúň

 

PROHLÍDKY BADATELNY S TOMÁŠEM POSPISZYLEM:

25.9.  /  2.10. /  30.10.  / 1.11.  - vždy od 18.00

 


"Dojem, kterým archiv umělce Júliuse Kollera (1939-2007) na nepřipraveného diváka zapůsobí, je impozantní. Desítky krabic obsahují nepřeberné množství tematicky uspořádaných výstřižků, obrázků, preparovaných časopisů a publikací, poznámkami opatřených článků, reprodukcí, pohlednic, autorských kreseb a textů, většinou pocházejících ze 70. a 80. let. Vše se nachází ve stavu mírné entropie. Některé z těchto materiálů jsou pečlivě vystřiženy a v nových konfiguracích nalepeny na podkladové čtvrtky. Jiné tvoří hromadu papírů bez zjevného pořadí či hierarchie..." (Tomáš Pospiszyl, úryvek z doprovodného textu k výstavě A.J.K.:Badatelna)

 

Slovenský umělec Július Koller (1939-2007) sbíral od poloviny 60. let výstřižky z domácích i zahraničních novin a časopisů, knihy, tiskoviny, vlastní psané poznámky a umělecká díla. Zajímala ho archeologie, novinky z vědy a techniky, fenomén U.F.O., hledání Atlantidy, Bermudský trojúhelník, světové umění, kosmonautika, turistické zajímavosti, komiks a desítky dalších témat. Během desetiletí vznikl rozsáhlý archiv, který můžeme vnímat jako zdroj inspirace, faktický materiál pro umělcovu tvorbu nebo přímo jako samostatné umělecké dílo.


Výstava v tranzitdisplay, pokud lze vůbec o představení Archivu v intencích výstavy uvažovat, přivádí návštěvníka nejenom k práci a odkazu samotného umělce, ale i k hledání odpovědí na obecněji položené otázky kurátorské či teoretické práce - "tisíckrát řečené a tisíckrát odpovězené" tázaní se po hranicích uměleckého díla či po možných způsobech jeho prezentace a jistota určitého sumáře daných odpovědí se v konkrétním kontextu Kollerova archivu možná sesype jako domeček z karet.

K hledání vlastní odpovědi je možné použít Badatelnu Archivu J.K. i doprovodné texty Daniela Grúně a Tomáše Pospiszyla, které vycházejí v rámci výstavy.


V průběhu konání výstavy proběhne řada DOPROVODNÝCH PROGRAMŮ, které představí osobnost Júliuse Kollera, jeho dílo, i se zaměří na zcela praktickou stránku archivace a restaurování umělcova odkazu coby fyzického předmětu.

Mezi pozvanými přednášejícími jsou Petra Hanáková ze Slovenské národní galerie, Peter Rónai a další.
Aktuální program na www.tranzitdisplay.cz

 

Výstava vznikla ve spolupráci se Společností Júliuse Kollera.

Poděkování též paní Květe Fulierové.