Práce: křest českého vydání knihy JOHN CAGE: SILENCE (24.2. 2011 18:00)

Práce: křest českého vydání knihy JOHN CAGE: SILENCE (24.2. 2011  18:00)

tranzitdisplay vás srdečně zve

na křest českého vydání knihy John Cage: Silence

čtvrtek 24.2. 18:00 v tranzitdisplay

Během večera zazní skladby Johna Cage Chorals (1978), 4'33'' (1952) a Four6 (1992) v podání fama Q a Ronalda Šebesty a přednáška Dr. Martina Erdmanna (de) s performativními ukázkami z knihy John Cage Silence (Variations VIII, Lecture on nothing ...)

 

Tři Cageovy skladby z různých období včetně ikonické 4'33''. Chorály inspirované Satiem, které nejsou chorály dle našich očekávání; ticho, které není tichem; čas a zvuk, které se rodí, plynou a zanikají dle záhadných zákonitostí, dle skrytých determinant, které však navenek vyvolávají dojem nahodilosti(í).

Variations VIII (1967, rev. 1978) náleží do skupiny indeterministických děl, která si musí podle pokynů interpreti připravit sami na základě svých možností. Skladba je určena pro „jakékoliv množství hráčů používajících nástroje či přístroje, které se nacházejí v místě provedení“.

Přednáška o ničem (Lecture on nothing) napsaná v roce 1949 a poprvé publikovaná v Incontri musicali 1959 je hudebně strukturovaný text, ve kterém Cage osvětluje svoji tehdejší kompoziční metodu založenou na rytmické struktuře. Text je určen pro hlasité předčítání a graficky je strukturován do „taktů“ sestavených do „segmentů“ a ty do velkých „oddílů“. Mikro- i makroforma je určena numerickou strukturou 7, 6, 14, 14, 7, což se promítá do členění jednotlivých segmentů a do tematických kontrastů mezi oddíly. Na některých místech je forma vyplněna prostým opakováním, jinde i tichem, které umožňuje vnímat zvuky okolí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
fama Q: David Danel (cz/pl) – housle, Aki Kuroshima (jp) - housle, Ondřej Martinovský (cz) – viola, Balázs Adorján (hu) – violoncello

Ronald Šebesta (sk) - klarinet, basklarinet , se intenzívně zabývá interpretací soudobé i historické hudby. Vystupuje jako sólista i jako člen celé řady souborů (Veni ensemble, Opera Aperta, Lotz Trio, Vapori del cuore, Požoň Sentimentál, don@u, Societa rigata atd.)

Dr. Martin Erdmann (nar. 1960, Bottrop, Německo) studoval na univerzitě v Bonnu (hudební věda, čínština, japonština), disertaci věnoval hudebnímu dílu Johna Cage. Ermannovou specializací je americká hudba druhé poloviny 20. století (zejména John Cage a Morton Feldman), publikuje v edici Musik-Konzepte a v časopisech Neue Zeitschrift für Musik, Musik und Bildung, Die Musikforschung a Musicworks. Je rovněž autorem hesla o Johnu Cageovi v encyklopedii Musik in Geschichte und Gegenwart. Od roku 1993 je činný jako nezávislý muzikolog a pianista. Publikoval také studie o Robertu Schumannovi a o hudebním životě v období Výmarské republiky. Od roku 2001 připravil četné rozhlasové pořady o hudbě a literatuře. Spolupracuje též s divadlem jako režisér, autor scénických hudeb a pianista. V roce 2010 působil jako hostující profesor na JAMU v Brně.
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

křest podpořil Goethe Institut Prag

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

O knize:

John Cage: Silence

vydal tranzit.cz
z anglického originálu Silence, John Cage, 1961
překlad Jaroslav Šťastný, Radoslav Tejkal a Matěj Kratochvíl
tichá obálka a vstup do knihy Petr Babák
sazba podle původního vydání Tereza Šerá
české vydání
vydání první, Praha 2010
ISBN 978-80-87259-07-8
275 stran, 178 x 210 mm
distribuce Kosmas

 

John Cage
Americký skladatel John Cage (1912-1992 patřil k osobnostem, které významně poznamenaly vývoj hudby dvacátého století. Svým vlivem zasáhl i ostatní druhy umění (tanec, divadlo, poezie, výtvarné umění, film), kde jeho podněty došly poměrně širokého uplatnění. Pro jeho tvorbu je charakteristický radikální rozchod s evropskou hudební tradicí i s do té doby běžným chápáním umění. Po počátečních experimentech s hledáním nových zvuků, dospívá kolem roku 1950 k osobité koncepci hudby usilující o překlenutí propasti mezi Uměním a životem. Zdůrazňuje roli pozornosti v percepci umění a upozorňuje na fakt, že i ticho je stále plné zvuků (kterých si běžně nevšímáme). V souladu s učením středověkého mystika Mistra Eckharta, se snaží v kompozici dosáhnout co největší otevřenosti „ke všemu, co se stane“. Používal k tomu poměrně důmyslné prostředky, mezi které patřil i náhodně výběr z předem připravených možností. Svými názory, shrnutými v knize Silence (1961) ovlivnil duchovní klima doby a pomohl mnoha jiným umělcům nalézt nové cesty (odlišné od své vlastní).