Barbora Klímová, program PRÁCE, Tranzidisplay 2010–2011

Projekt je zaměřen na zkoumání aktivních, tvůrčích přístupů k nedávné minulosti. Pokouší se hledat paralely k akademickému modelu psaní historie. Soustředí se na periferní jevy, pozapomenuté události, osobnosti, jejichž tvorba není dostatečně reflektovaná.
Základem práce je mapování soukromých archivů a spolupráce s autory, aktivními v 70.–90.letech. Tvorba vybraných autorů je intermediální ve smyslu překračování hranic mezi jednotlivými uměleckými disciplinami, ale i mezi uměním a každodenním životem. Z jejich osobních archivů budou navíc subjektivně a individuálně v komunikaci s autory vybrány části, které v řadě případů nelze jednoznačně identifikovat jako definitivní artefakty (korespondence, osobní poznámky, koncepty, dokumentární fotografie apod.).
Vybraní tvůrci jsou většinou klíčovými pro určitá prostředí, skupiny lidí, komunity. Prostřednictvím jejich práce a vlivu projekt mapuje mj. i lokální umělecké scény a sociální rovinu umění.
Experimentálně pak program řeší otázky související s prostředkováním uměleckých děl, dokumentů, pozůstatků dobových událostí zahrnujících neopakovatelné okolnosti, kontext vzniku.

VYBRANÍ AUTOŘI
Vladimír Ambroz, Pavel Büchler, Josef Daněk & Blahoslav Rozbořil, Jiří Havlíček, Vladimír Havlík, Marie Kratochvílová, J. H. Kocman, Marian Palla, Miroslav Sony Halas, Jiří Valoch, Petr Váša, Aleš Záboj a další.