Mediatéka/Archiv/Průzkum

Mediatéka/Archiv/Průzkum
Mediatéka/Archiv/Průzkum
Mediatéka/Archiv/Průzkum

Mediatéka/Archiv/Průzkum
Manifesta 8, Monument transformace, ad.

tranzitdisplay, Dittrichova 9, Praha 2
otevřeno út-ne během trvání výstav od 12:00 – 18:00
 

Projekt studovny -archívu - mediatéky v prostoru zázemí pro současné umění tranzitdisplay zpřístupňuje veřejnosti unikátní zdroj informací o současném umění shromážděný v průběhu rešerší pro mezinárodní projekty Monument Transformace, Evropské bienále současného umění Manifesta 8 a další. Archiv obsahuje širokou škálu tištěných materiálů, uměleckých katalogů, knih a především výběr z mezinárodních audiovizuálních děl a portfolií.

Cílem projektu je zprostředkovat a umožnit aktuální reflexi současného umění zpřístupněním archívu tranzitu.cz , který tyto studijní materiály získal a i nadále bude získávat díky svým pracovním a výzkumným projektům a také díky spolupráci s předními světovými institucemi, galeriemi, výzkumnými centry, knihovnami a nakladatelstvími.

Zveřejnit a zpřístupnit tyto jedinečné materiály především studentům středních odborných uměleckých škol a gymnázií je zcela unikátní možností jak zprostředkovat dění na světové výtvarné scéně mladým začínajícím umělcům, kurátorům a teoretikům. Prezentovat získaný materiál v tomto množství, kvalitě a v podobě uceleného specializovaného pracovního archívu je záměr, který v České republice zatím nemá obdoby. V širším kontextu otevření této studovny jako badatelského místa umožní nejen odborníkům, ale i zájemcům z řad širší veřejnosti získat konkrétní aktuální informace a tím podpoří vznik ojedinělé platformy pro diskuzi o současném umění.

V rámci projektu budou otevřeny pravidelné lektorské kurzy vedené odborníkem, který projekt Médiatéky/Archívu/Průzkumu a další iniciativy tranzitu propojí s dlouhodobou spoluprací se školami a jejich studenty a zpřístupní aktivity tranzitu také široké odborné i laické veřejnost.
 

Přílohy: