Měsíc s Trinh T. Min- ha (filmy, seminář, komentované prohlídky)

Měsíc s Trinh T. Min- ha (filmy, seminář, komentované prohlídky)
Datum konání: 
Wed, 2015-01-07 - Sat, 2015-01-31

Doprovodné projekty k výstavě Trinh T. Minh-ha


Tranzitdisplay vás zve na sérii večerních projekcí - filmovou retrospektivu Trinh T. Minh-ha a seminář na téma vietnamské komunity u nás.
Projekce proběhnou ve dnech 7. 1., 14. 1., 21. 1. a 28. 1. 2015, a to vždy od 19,00h, seminář se uskuteční 17.1. od 15:00h.

„Trinh T. Min-ha se ve svých pracích pohybuje na hranici dokumentárního a experimentálního filmu. Poeticko-politické příběhy vypráví o ženách, migrantech, lásce, rituálech i o proměně tradiční společnosti ve společnost moderní. Zároveň se však Trinh T. Minh-ha soustřeďuje i na samotné médium filmu, jehož tradiční vlastnosti nenápadně narušuje."

7. 1. 2015
Naked Space (1985, 135 minut)
Ústředním motivem dokumentárně-experimentálního filmu pojednávajícího o životě v šesti zemích Západní Afriky je rituál. Trinh T. Minh-ha ukazuje jeho různé podoby a proměny. Kolážovitý jazyk i schopnost filmařky překročit hranici mezi natáčejícím a natáčenými není exotickou podívanou. V jednotlivých záběrech se dostává do těsné blízkosti představovaných osob a vznikají tak intimní, a proto kulturní odlišnosti překračující portréty. Podobně jako v jiných filmech, také v Naked Space autorka sugestivně pracuje s kombinací zvuků a obrazů, které někdy jakoby by vzájemně nesouvisely. Vše je decentrované, narušené - tedy otevřené. Autorka natáčela na Mauriciu, v Mali, Burkina Faso, Togu, Beninu a Senegalu.

14. 1. 2015
Reassemblage (1982, 40 minut)
Reassemblage není jen ve vizuální studií senegalských žen. Stejně důležitá, jako samotné příběhy vyprávěné někdy za pomoci slov, jindy pouze skrze němé záběry či hudební vstupy, je také kritika filmového média. Trinh T. Minh-ha vytvořila alternativní formát etnografického dokumentu. Místo zkoumavého pohledu kamery západního pozorovatele, toužícího po senzacích, nabízí jakési okruhy vizuálních vjemů, které nechtějí přesně definovat představované. Trinh T. Minh-ha ve svých textech zdůrazňuje, že jejím cílem není jednoznačné sdělení určené jasně definované skupině diváků. V množství informací, zvuků, barev a obrazů si každý má mít možnost něco nalézt. Reassemblage je prvním filmem Trinh T. Minh-ha. Natočila ho v Senegalu v době, kdy v Dakaru vyučovala hudební kompozici.

21. 1. 2015
Night Passage (2004, 98 minut)
Night Passage je jedním z mála hraných filmů, které Trinh T. Minh-ha natočila. Podobně jako A Tale of Love, je také Night Passage inspirován literaturou. Dětská sci-fi kniha Milky Way Rail Road japonského spisovatele Kenji Miyazawa vypráví příběh chlapce, který jednoho dne nastoupil do kouzelného vlaku na cestě kolem Mléčné dráhy. Podobný příběh ve filmu prožívá i trojice hlavních hrdinů. Spirituální cesta mladé ženy v doprovodu muže a malého chlapce působí fantaskně i díky přiznané divadelnosti jednotlivých zastavení pouti. Jakýmsi leitmotivem je překračování hranic různých kultur.

28. 1. 2015
The Fourth Dimension (2001, 87 minut)
Čtvrtou dimenzí se v prvním digitálním filmu Trinh T. Minh-ha stává zvuk. Zvuk, který definuje prostor, na který nahlížíme. Osobní dokument je odrazem doby, kterou Trinh T. Minh-ha strávila v Japonsku. Roztříštěnost dokumentu, v němž se objevují i přehrané a tedy neautentické záběry, sleduje řadu témat, mezi nimiž zvláštní místo zastupuje cestování. Japonsko se ukazuje jako země zaměřená na tradici, kulturu i sociálními rituály. V lyrickém vyprávění Trinh T. Minh-ha ukazuje, jak film znemožňuje opravdu vidět a vnímat svět kolem nás.

SEMINÁŘ: Příjmením Nguyen, křestním jménem Jan
Příběhy migrace, kulturní výměny a života komunity vietnamského původu v Čechách

sobota 17. 1. 2015, 15:00–21:30

Diskusní odpoledne/seminář na téma prolínání české a vietnamské společnosti a kultury je koncipován jako série přednášek s prostorem pro otevřenou diskusi.
Jednotlivé příspěvky se budou věnovat formování vietnamské komunity v České republice, vybraným problémům a stereotypům, kterým tato komunita čelí, tradičnímu a modernímu vietnamskému umění a jeho prezentaci v očích majoritní společnosti. Součástí akce bude promítání krátkometrážního filmu Mat goc s doprovodným komentářem autora Duc Viet Duonga.
Mezi přednášejícími vystoupí Pham Huu Uyen z Rady vlády pro národnostní menšiny, Mária Strašáková z Katedry asijských studií Metropolitní univerzity Praha, Zdenka Klimtová, kurátorka Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze, a další odborníci dlouhodobě se zabývající kulturou Indočíny a problematikou vietnamské komunity v ČR.
Diskusi bude vést Ján Ičo z Ústavu Dálného východu FF UK v Praze.
Podrobný program a bližší informace k jednotlivým příspěvkům a přednášejícím naleznete v příloze a na stránkách www.tranzitdisplay.cz.
Jednotlivé přednášky proběhnou v češtině, vstup na akci je volný.


Promítání snímků a seminá se konají v rámci doprovodných programů k výstavě americké filmařky vietnamského původu Trinh T. Minh-ha (tranzitdisplay, 28. 11. 2014 – 15. 2. 2015), která je součástí dlouhodobého výzkumného projektu FORMER WEST (www.formerwest.org).


Spolufinancováno programem Evropské unie Kreativní Evropa.

tranzitdisplay
otevírací doba út–ne 12:00–18:00
Dittrichova 9/337, Praha 2
www.tranzitdisplay.cz info@tranzitdisplay.cz
hlavní partner ERSTE Foundation
podpora Ministerstvo kultury ČR, Hlavní město Praha, MČ Praha 2
mediální partner A2 kulturní čtrnáctideník