Pavel Humhal: Osobní a veřejné

Pavel Humhal: Osobní a veřejné

Kniha Pavla Humhala Osobní a veřejné je první knihou nové řady edice navigace, věnované autorským textům současných českých umělců.

Autor v ní popisuje a interpretuje nejen svá vlastní díla, ale i klíčová díla dlouhé řady významných umělců současnosti. Snaží se uchopit a popsat základní strategie současného umění a vychází přitom vstříc i nezasvěcenému čtenáři. Klade řadu s tím souvisejících otázek a jejich odpovědi hledá v širším kontextu globální kultury. Ptá se po smyslu a roli umění v současné společnosti.

Pavel Humhal (*1965) je vizuální umělec, pracující převážně v médiu objektů a instalací. Zajímá se o prostorová řešení, inscenuje situace a jejich záznamy, které vychází ze skutečných sociologických či psychologických poznatků a průzkumů. Studoval malbu na Akademii Výtvarných umění v Praze do roku 1989, kdy přešel do ateliéru monumentální tvorby. Je spoluzakladatelem skupiny Pondělí (1989–1992). Spolupracoval s Galerií MXM, Galerií Jiří Švestka a Karlin Studios. Vedle vlastní výtvarné a pedagogické činnosti dnes působí především ve funkci předsedy výstavní rady Galerie Václava Špály.

czech edition
Authors: Pavel Humhal
Publisher: tranzit.cz
Distributor: KOSMAS
City: Prague
Year: 2009
Pages: 127
ISBN/ISSN: 978-80-8725

Special Notes: www.kosmas.cz

Notes
České vydání
vydání první, Praha 2008
ISBN 978-80-87259-00-9
158 stran, 120x180 mm, mekká vazba
fotoilustrace: Jiří Thýn
grafický design: Petr Babák (laboratoř)
distribuce Kosmas

Kniha vychází s podporou Ministerstva kultury České republiky.

Cena: 
170,-