Reinventing Horizons

Reinventing Horizons

Současná akceleracionistická filozofie čím dál více slouží jako jistý bod propojení, který v sobě propojuje různorodé pokusy o přeformulování dřímajících společenských možností, odcizených kánonů, i mimolidské estetiky, které v současném diskurzu rezonují. V kontextu těchto probíhajících debat chceme vznést následující otázky: Jakým způsobem můžeme, tváří v tvář společenským výzvám i širému prostoru dalekého vesmíru, smysluplně působit? Jak odhodit pouta současnosti? Jaké jsou možnosti a podmínky spekulativního a akceleracionistického diskurzu, a jaké výsledky můžeme od takového projektu očekávat? Toto je smysl Reinventing Horizons.

Published by Display Association for Research and
Collective Practice
2016
Cumulus series
Editor of series: Zbyněk Baladrán
Editors: Vít Bohal, Dustin Breitling, Václav Janoščík
Authors: Jason Adams, Armen Avanessian, Diann
Bauer, Amanda Beech, Martin Brabec, Federica
Bueti, Victoria Ivanova, Antonia Majaca, Luciana Parisi,
Patricia Reed, Mohammad Salemy, Nick Srnicek,
Peter Wolfendale

Translation: Niels Schott
Peer review: Tomáš Dvořák
Technical redaction: Vít Bohal, Dustin Breitling,
Václav Janoščík
Coordination: Hana Šťastná
Proofreading: Megan Bedell
Cover Design: Mohammad Salemy
Graphic Design: DADABASE NYC
Printer: Helbich a.s.
First edition: Prague 2016
Print run: 600
Cover art: John Gerrard, Solar Reserve
(Tonopah, Nevada) 2014, 2014, detail
Simulation, 28ft x 24ft artist - designed frameless LED wall,
Photo Courtesy of John Gerrard Studio,
Copyright: John Gerrard
 

Cena: 
220,-