PROTO - grafický design a současné umění

PROTO - grafický design a současné umění

Souborná publikace mapující grafický design s přesahem do současného umění je roždělená do třech kapitol:

Manifest – kapitola první vytváří souvislosti mezi uměleckými intervencemi do veřejného prostoru, institucionální kritikou i obecněji postojem umělce ke společnosti a počiny z oblasti nakladatelství, časopisectví, ilustrace, plakátové tvorby nebo graffiti.

Nečitelnost – kapitola druhá ukazuje příklady dekonstrukce přesunu sdělení od formy k příjemci, víceznačnost tohoto metajazyka. Nesrozumitelnost a nečitelnost se stávají tématy autorů, kteří problematizují podstatu médií i lidské komunikace jako takové.

Je to design – kapitola třetí klade otázku, zda je grafik umělcem? Je umělec designérem? Pozice obou oblastí se v této kapitole vzájemně prolínají. Autonomizace obvykle „užité“ sféry ústí k experimentálnímu a autorskému grafickému designu.
 

Publikace získala titul 2. Nejkrásnější knihy roku 2013 v oblasti Vědecká a odborná literatura.


České vydání
Praha, Prosinec 2013
ISBN 978-80-87259-22-1
243 stran, 168 x 240 mm, měkká vazba
náklad: 1000 ks
editoři: Petr Bosák, Robert Jansa, Markéta Magidová, Jan Rous
autoři textů: Petr Babák, Blumfeld S. M., Petr Bosák,Tomaš Celizna, Karel Císař, Vít Havránek,
Ondřej Chrobák, Robert Jansa, Iva Knobloch, Jiří Kovanda, Václav Magid, Markéta Magidová,
Adam Macháček, Marek Meduna, Tomáš Pospiszyl, Kateřina Přidalová, Jan Rous,
Richard Rozhoň, Jiří Skála, Ondřej Slačálek, Jan Šerých, Markéta Vinglerová
překlad: Roman Dergam, Martin Micka, Ondřej Slačálek
redakce: Markéta Magidová
redakčni spoluprace: Marie Bergmanová
jazykova redakce: Věra Becková, Dana Mikulejská
grafická úprava: Petr Bosák, Robert Jansa – 2013 Designers
vydal: tranzit.cz (www.tranzit.org), umprum.cz, quickbrownfoxjumpsoverthelazydog.com
 

Cena: 
380,-