Ediční program („tranzit series“) se rozvíjí v souvislosti s aktivitami, které tranzit iniciuje a uskutečňuje a odráží polycentrickou struktura a autonomii. Soustřeďuje se na geografický prostor střední a bývalé Východní Evropy s důrazem na revoluční transformaci umělecké praxe, k němuž došlo v období šedesátých a sedmdesátých let dvacátého století.

Program sleduje tři dramaturgické linie:

a) série navigace přináší překlady, ale i původní dosud nepublikované texty v českém jazyce. Jejím cílem je iniciovat debatu, inspirovat a stimulovat specifické kritické pohledy a metodologie, jež v českém prostředí absentují z důvodů lokálních kulturních tradic, kulturně politického programu a aktuálních afiliací.

b) v edici umělecké publikace se prolínají dva úkoly – zpřístupnění dokumentace umělecké praxe současných umělců z regionu a zároveň potřeba experimentu a inovace média „klasické“ tištěné publikace, jako dvou nebo tří rozměrného uměleckého objektu. V této edici se dále představují doposud nepublikované profily klíčových postav konceptuálního a performančního umění šedesátých až devadesátých let, a to především z pohledu umělců, ale i teoretiků patřících k mladší generaci. Knihy jsou publikovány v českém jazyce a angličtině (nebo ve dvou jazykových mutacích).

c) edice antologie/katalogy odráží dlouhodobé úsilí tranzitu vytvořit hlubokou znalost místních uměleckých a intelektuálních biotopů ve vztahu ke kontinuitě a přehodnocení nedávné minulosti a ve zpochybnění kánonů, zeměpisu a metanarativů poválečných (uměleckých)dějin Evropy. Tato ediční řada je výsledkem historického výzkumu, debat a spolupráce mezi teoretiky a umělci různých generací. Knihy jsou publikovány v lokálním jazyce a angličtině (nebo ve dvou jazykových mutacích).

Od roku 2006 tranzit.cz spolupracuje s mezinárodní vydavatelskou společností JRP-Ringier s výrazně současným uměleckým profilem ( www.jrp-ringier.com) a distribuční společností Kosmas (www.kosmas.cz). Publikace je možné objednat přímo od distributorů.