V edici umělecké publikace se prolínají dva úkoly – zpřístupnění dokumentace umělecké praxe současných umělců z regionu a zároveň potřeba experimentu a inovace média „klasické“ tištěné publikace, jako dvou nebo tří rozměrného uměleckého objektu. V této edici se dále představují doposud nepublikované profily klíčových postav konceptuálního a performančního umění šedesátých až devadesátých let, a to především z pohledu umělců, ale i teoretiků patřících k mladší generaci. Knihy jsou publikovány v českém jazyce a angličtině (nebo ve dvou jazykových mutacích).

Kateřina Šedá *1977
->
690,-
Jan Šerých: Jan Šerých Was Born 24.6.2083 Minus One
->
300,-
Kateřina Šedá: For Every Dog a Different Master
->
260,-
Jiří Kovanda: Action and Installation 2005-1976
->
550,-
Atlas of Transformation
->
Ján Mančuška: Absent
->
550,-
Boris Ondreička: Hi! Lo.
->