V edici umělecké publikace se prolínají dva úkoly – zpřístupnění dokumentace umělecké praxe současných umělců z regionu a zároveň potřeba experimentu a inovace média „klasické“ tištěné publikace, jako dvou nebo tří rozměrného uměleckého objektu. V této edici se dále představují doposud nepublikované profily klíčových postav konceptuálního a performančního umění šedesátých až devadesátých let, a to především z pohledu umělců, ale i teoretiků patřících k mladší generaci. Knihy jsou publikovány v českém jazyce a angličtině (nebo ve dvou jazykových mutacích).

Barbora Klímová Mutually. Artists and communities in Moravia in the 1970s – 80s.
->
390 CZK
Avděj Ter-Oganjan: The Museum of a Russian futurist
->
320,-
Zbyněk Baladrán and Jiří Kovanda: The Nervous System
->
350,-
Lukáš Jasanský, Martin Polák
->
750,-
Boris Ondreička: Hi! Lo.
->
600,-
Dominik Lang: The Sleeping City
->
250,-
Jiří Skála: One Family of Objects
->
250,-
Sung Hwan Kim: When Things Are Done Again
->
200,-
Ján Mančuška: Absent
->
550,-
Boris Ondreička: Hi! Lo.
->