Série Navigace přináší překlady, ale i původní dosud nepublikované texty v českém jazyce. Jejím cílem je iniciovat debatu, inspirovat a stimulovat specifické kritické pohledy a metodologie, jež v českém prostředí absentují z důvodů lokálních kulturních tradic, kulturně politického programu a aktuálních afiliací.

Jiří David - Nikdo jiný, zatím nic (Nobody nothing else yet)
->
270,-
Slavoj Žižek: Mluvil tu někdo o totalitarismu? (Did somebody say totalitarism?)
->
250,-
Hakim Bey: Dočasná autonomní zóna (Temporary Autonomous Zon)
->
120,-
Nicolas Bourriaud: Postprodukce (Postproduction)
->
105,-
Trinh T. Minh-ha: Elsewhere, Within Here
->
140 CZK
Frantz Fanon: The Wretched of the Earth
->
280 CZK