Série Navigace přináší překlady, ale i původní dosud nepublikované texty v českém jazyce. Jejím cílem je iniciovat debatu, inspirovat a stimulovat specifické kritické pohledy a metodologie, jež v českém prostředí absentují z důvodů lokálních kulturních tradic, kulturně politického programu a aktuálních afiliací.

Brian O´Doherty: Uvnitř bílé krychle (Inside the White Cube)
->
230,-
Tomáš Pospiszyl: Asociativní dějepis umění (An Associative History of Art)
->
260,-
Post-colonial Thought IV - Arjun Appadurai, Ramón Grosfoguel, Stuart Hall, Dipesch Chakrabarty, Partha Chatterjee, Gayatri Chakravorty Spivak
->
290,-
David Graeber: Fragments of an Anarchist Anthropology
->
150,-
Homi K. Bhabha - Místa kultury
->
440,-
Post-colonial Thought II - Anour Abdel –Malek, Chinua Achebe, Aimé Césaire, Achille Mbembe, Edward W. Said, Ngũgĩ Wa Thiongʼo
->
270,-
Frantz Fanon: Black Skin, White Masks (Post-colonial Thought I)
->
175,-
John Cage: Silence
->
380,-
Jana Ševčíková – Jiří Ševčík: Texty (Writings)
->
360,-
Pavel Humhal: Osobní a veřejné (Personal and Public)
->
170,-