Antologie - Edice antologie/katalogy odráží dlouhodobé úsilí tranzitu vytvořit hlubokou znalost místních uměleckých a intelektuálních biotopů ve vztahu ke kontinuitě a přehodnocení nedávné minulosti a ve zpochybnění kánonů, zeměpisu a metanarativů poválečných (uměleckých)dějin Evropy. Tato ediční řada je výsledkem historického výzkumu, debat a spolupráce mezi teoretiky a umělci různých generací. Knihy jsou publikovány v lokálním jazyce a angličtině (nebo ve dvou jazykových mutacích).

Hans Ulrich Obrist: The Czech Files
->
230,-
PROTO - grafický design a současné umění (PROTO - Graphic Design and Contemporary Art )
->
380,-
Jan Zálešák – Past future
->
250,-
Projektil: From the Life of People and Houses
->
349,-
Atlas of Transformation
->
750,-
Autobiographies
->
420,-
laboratoř, catalogue, 2002 - , cut-up posters, size 418 x 582mm
->
400,-
Reinventing Horizons
->
220,-
The Need to Document
->
550,-