LUKÁŠ JASANSKÝ A MARTIN POLÁK
->
Cena 1 fotografie 5000,- CZK
Lukáš Jasanský, Martin Polák
->
Cena 1 fotografie 5000,- CZK

Multiply

SÉRIE MULTIPLŮ

Ve spolupráci s uměl/ci/kyněmi a autory, s nimiž vydáváme publikace, připravujeme výstavy, performance a další aktivity tranzit.cz produkuje sérii multiplů.

Multipl je umělecké dílo vyrobené technologií umožňující zhotovit prakticky neomezený počet kusů, jež jsou všechny zároveň originály i kopiemi, respektive jsou to díla, jež se polaritě originálu i kopie vyhýbají. Multiply jsou umělecké práce, které problematizují a hrají si s autorskou aurou. Mohou mít omezený (anebo neomezený) počet kopií, které jsou (anebo nejsou) číslovány a signovány, přesto jsou všechny svou uměleckou signifikací plnohodnotné.

 

Problematiku multiplu nechápeme jen jako hru s množstvím jeho edic. Uvažujme o něm především v souvislosti s historií umělecké praxe ve dvacátém a jednadvacátém století, kdy expanze industriálních médií a technologií v sobě zahrnuje také kritické zkoumání nových podmínek produkce, distribuce a statutu uměleckého díla jako komodity podléhající tržním mechanismům. Diskuse, nebo spíše praxe multuplikovaného uměleckého díla je uvozena celou řadou historických příkladů – Marcela Duchampa, Piero Manzoniho, umělců Pop Artu, Josepha Beuyse, Yoko Ono a hnutí Fluxus, Roberta Filiou, Lawrence Wienera, Iana Wilsona, Gorana Trbuljaka a pokračuje do dnešních dnů.

Co nás na této praktické historii zajímá, a v čem bychom k ní v našem kontextu chtěli přispět je potřeba definovat nastavení mezi ideou, prostředky její realizace, formou, ekonomickou hodnotou, demokratizačním úsilím a sociálním statutem uměleckého díla. Protože multipl i dnes nabízí potenciál demokratizace, de-sakralizace a větší sociální dostupnosti výstupů umělecké praxe.

Veškeré prostředky získané z prodeje jsou použity na výrobu následující knihy, uměleckého díla, performance, ad.