Význam internacionalismu dnes (2. 11., 19:00)

Význam internacionalismu dnes (2. 11., 19:00)
Datum konání: 
Thu, 2017-11-02

Pořadatel: SOK

Vystupující: Martin Šaffek, Ondřej Kazík, Ruth Jochanan Weiniger

Moderátor: Joseph Grim Feinberg

Souvisí levicová politika s mezinárodní nebo interkulturní solidaritou? Jak má dnešní levice chápat fenomén zvaný „multikulturalismus“, ať už jde o dlouhodobé soužití lidí různých kulturních původů a projevů, nebo o příchod nových přistěhovalců? Jaký je podíl neoliberalismu a imperialismu na fragmentaci komunit jak v západních zemích, tak v jiných zemích, odkud jsou lidé vyhnáni chudobou a válkou? A jaký by měl být postoj levice, která se hlásí k rovnosti všech lidí na světě? Diskuzi otevřou referáty Martina Šaffka (Socialistická Solidarita), Ondřej Kazík (České mírové hnutí) a Ruth JochananWeiniger.