Vít Strobach "Židé: národ, rasa, třída" (11. 5.; 19:00)

Vít Strobach "Židé: národ, rasa, třída" (11. 5.; 19:00)
Datum konání: 
Wed, 2016-05-11

"Řešení židovské otázky“ patřilo na přelomu 19. a 20. století k jednomu z ukazatelů povahy středoevropských sociálních hnutí. Pojem „židovská otázka“ používali nacionalisté, socialisté, tzv. židovští asimilanté i sionisté – jak ti v jejich řadách, kteří považovali židy za méněcennou rasu, tak i ti, kteří brali vážně myšlenku osvobození. Názor na emancipaci židů přitom úzce souvisel s dalšími „otázkami“ své doby, s emancipací dělníků, žen a dalších vykořisťovaných a utlačovaných skupin. V praxi se ukazovala oprávněnost teze o nedělitelnosti politických, sociálních, kulturních a hospodářských práv.

V tomto smyslu se za posledních téměř sto let, které uběhly od událostí, jimiž tuto knihu zakončuji, nic nezměnilo. Útok proti jedné „méněcenné“ skupině je, jednoduše řečeno, útokem proti všem, ať už jsou jeho cílem židé, dělníci, ženy, Romové, muslimové, či například uprchlíci. Nejen dnes, ale i před sto lety ostatně právě uprchlíci sehráli v historii sociálních hnutí, kterou se pokusím vylíčit, významnou roli.