Proč ses nebránila? (13. 3., 18:00)

Proč ses nebránila? (13. 3., 18:00)
Datum konání: 
Mon, 2017-03-13

tranzitdisplay Vás srdečně zve na diskuzi na téma
koncept „Expert by Experience“ – odborník/ce na základě zkušenosti
13. března v 18:00, Dittrichova 9, Praha 2

Moderuje: Apolena Rychlíková (A2larm)
Hosté: Lenka Vrbová (Jako doma), Růžena (Jako doma), Eva Svobodová (Čtvrtá vlna) a Marie Feryna (básnířka a aktivistka v trans komunitě)

V českém prostředí ovládají diskurs o sexuálním násilí primárně tradiční odborníci a odbornice - od terapeutů slyšíme, jaké má toto násilí důsledky, na akademické rovině vycházejí výzkumy, v médiích příliš často dochází k senzačně rozšiřovaným mýtům. Samotné osoby, které sexuální násilí zažily, jsou převážně vnímány jako oběti - a nic víc. V jiných zemích (na příklad v Anglii, v USA, v Norsku či v Izraeli) bylo přitom dokázáno, že diskurs se posunul, když se v něm začali angažovat i přeživší. Stejný princip můžeme pozorovat i u jiných skupin či menšin, které bojují proti umlčování a nerovnosti na základě etnického původu nebo sexuální orientace. Je proto načase se zeptat - kam nám mizí přeživší?

Koncept „Expert by Experience“ právě rozrušuje mocenské hranice mezi takzvaně „profesionálními odborníky a odbornicemi“ a „pasivními oběťmi“ a tím nabízi jiné modely aktvismu. Koncept vychází z myšlenky, že člověk se zkušeností s fyzickým handicapem, sexuálním násilím, bezdomovectvím apod. může lépe porozumět a pomáhat v této oblasti díky své zkušenosti. Zároveň tím posiluje své kompetence, aktivita mu dává smysl a může tak dobře zpracovat tuto zkušenost i sám pro sebe.

V rámci diskuze rozebereme možnosti tohoto přístupu v boji za lidská práva a uvedeme příklady z českého a zahraničního prostředí a to nejen v kontextu sexuálního násilí. Proč naše společnost takové odborníky a odbornice potřebuje? V čem je výjimečný jejich přinos? Jak může vypadat jejich spolupráce s neziskovkami a s institucemi? Čím je coming out politickým aktem? Jak se dá využít sociální sítě k provedení společenských změn? A co to vše znamená pro samotné odborníky a odbornice?

Diskuze je součástí doprovodného programu výstavy "Co mi otec strkal do vagíny" v galerii ArtWall
Více informací na: www.artwallgallery.cz a https://www.facebook.com/artwallgallery/

Partnery projektu jsou:
Gender Studies, o.p.s., Jako doma – Homelike, o.p.s., Konsent, z. s., Sociologický ústav AV ČR, Kulturní čtrnáctideník A2, A2larm, tranzit.cz a display