Pracovat společně! (21. 9., 16:00 - 20:00)

Pracovat společně! (21. 9., 16:00 - 20:00)
Datum konání: 
Thu, 2017-09-21

Prezentace zinu a workshop o metodách skupinové práce se skupinou Feminist Health Care Research

Od 16,00 do 20,00 hodin, následuje společná večeře


Workshop se koná v angličtině a v případě potřeby bude překládán do češtiny

Pro bezbariérový přístup kontaktujte prosím +420 222 516 982

Během workshopu bude k dispozici prostor pro děti a bude zajištěno hlídání.

Chcete-li se účastnit, zaregistrujte se prosím do středy 20. září e-mailem na adresu zuzana@display.cz

Od května 2015 se Feminist Health Care Research Group věnuje výzkumu zdravotní péče. My, Alice Münch, Julia Bonn a Inga Zimprich, pracujeme jako místní skupina v Berlíně. Naše každotýdenní setkání vytváří místo pro vzájemnou péči. Náš výzkum se skládá z učení se a zkoušení metod a cvičení v rámci skupinové dynamiky a návštěv a následného učení se od iniciativ, skupin a institucí, které vyvíjejí alternativy k institucionální zdravotní péči. V posledních dvou letech jsme se zabývaly zejména strategiemi druhé vlny feministických bojů a hnutími DIY zdravotní péče, které se v 70. a 80. letech 20. století objevilo v západním Berlíně. Zdravotní hnutí veřejně zpochybňovalo systém patriarchálního a misogynistického zdravotnictví a vyvinulo alternativní institucionální modely a praktiky léčby. Za důležitou součást našeho výzkumu považujeme setkávání se s protagonisty zdravotního hnutí, abychom blíže porozuměly jejich požadavkům, praktikám a pracovním modelům. Náš výzkum publikujeme prostřednictvím workshopů a zinů.

V tranzitdisplay Feminist Health Care Research Group představí svůj čtvrtý zin "Společnou práci", který je souhrnem metod, cvičení, otázek a pracovních formátů, které nám pomohly při vytváření samostatně organizované výzkumné skupiny. Zatímco se dozvídáme o otázkách zdraví, péče a sebedůvěry, naše pracovní metody se často prolínají s tématy našeho výzkumu. Jak můžeme, zejména jako umělci, vytvářet skupinu, ve které je prostor pro sdílení zranitelnosti, zkušeností s tělem, s nemocí či místo pro sdílení potřeb? Jak propojujeme náš výzkum s našimi skutečnými pocity a vzájemnými vztahy? Jak přenášet do života to, co se jako Feminist Health Care Research Group společně naučíme?

Workshop "Pracovat společně" lze chápat jako příručku pro ustanovení vlastní pravidelné skupiny, jako instrukci pro vlastní workshopy nebo jako rámec pro sebereflexi. Jeho forma je z velké části inspirována výzkumem druhé vlny feministické svépomoci, i podpůrných a poradenských skupin, které poskytují praktické rady a pokyny k tomu, jak vytvořit skupinu a jak organizovat svépomocná setkání. Workshopem a zinem "Pracovat společně" bychom rády navrhly způsoby, jakými se metody druhé vlny feministických bojů mohou začlenit do našich vlastních postupů jako feministických kulturních pracovnic: Vytváření prostoru pro osobní záležitosti, pro naše potřeby, pravidelné setkání v podpůrných skupinách a nakonec rozeznávání, jakým způsobem jsou naše zdánlivě subjektivní a izolované zkušenosti součástí většího politického projektu: vyjádření naší společné potřeby po vzájemné péči.

www.feministische-recherchegruppe.org

O zdraví, první část série Multilogues on the Now, se zaměří na zpochybňování hegemonických narativů, normativních vzorců i na marginalizované diskurzy a neviditelné typy praxí souvisejících s myšlenkou zdraví, nemoci, tělesné a mentální alterity, léčby a medicín(y) v pozdně kapitalistické společnosti. Zajímají nás postoje, postupy a teorie sahající od společenských po individuální, od institucionálních po samostatně organizované, od akademických po umělecké, od teoretických po praktické, od lokálních po translokální.

Diskutována budou témata sahající od autonomně spravovaných zdravotnických zařízení po alteritní vnímání a nakládání s chorobami, a to jak samostatně, tak v rámci komunity, od myšlenky medikalizace a patologizace lidského života po sociální model tělesné a duševní jinakosti, od společenských hnutí v oblasti zdravotnictví po institucionalizovanou lékařskou péči, od mechanismů farmaceutického průmyslu po (bio)politické vztahy spojené s pojmy léčba a léčení. K interakci, zapojení a ovlivňování programu jsou zvána všechna těla a všechny mysli. Součástí projektu O zdraví je proto jiné uspořádání umožňující zapojení širokého spektra těl i myslí.

Workshop je součástí programu Multilogues on the Now: O zdraví. Více info: http://tranzitdisplay.cz/cs/aktualne/multilogues-now-o-zdravi