Power Makes Us Sick: Nediagnostikovatelní - Podpora autonomních sítí a praktik zdraví (22. 9. - 24. 9.)

Power Makes Us Sick: Nediagnostikovatelní - Podpora autonomních sítí a praktik zdraví (22. 9. - 24. 9.)
Datum konání: 
Fri, 2017-09-22 - Sun, 2017-09-24

Feministický kolektiv Power Makes Us Sick připravil společně s Autonomním sociálním centrem Klinika a dalšími místními aktéry sérií workshopů, diskusí, aktivit, sdílení vědomostí a dovedností týkající se témat autonomního zdraví.

Pátek 22. září odpoledne

17:00 - 18:00
Společná večeře

18:00 - 19:30
Prostorová cvičení - vede PMS

Série otázek a cvičení, které nám pomáhají zkoumat, co můžeme v různých prostorech vnímat, a co nám v nich brání a překáží. Jak se vnímání prostoru liší u lidí s odlišnými potřebami?

19:30 - 20:00
Dekolonizační dřepění - pohybová mini-série vedena Proyecto Cuclillas

20:00 - 21:30
Průzkum modelu zdravotní zodpovědnosti – vede PMS

PMS v současné době vytváří model zodpovědnosti ke zdraví, který by mohl překročit hranice institucionální podpory a mohl by fungovat lokálně. Tento model pro zdraví - mentální, fyzické a sociální - je nástrojem, který může být používán kdykoli, kdekoli, kýmkoli. PMS představí tento model a svůj výzkum.

Sobota 23. září

11.30 - 13.30
"Jak být svým vlastním lékařem: praktická fyzická a emocionální reakce první pomoci"
Prvním krokem při získávání autonomie je učení se základů toho, jak se o sebe postarat. V průběhu semináře se dozvíme, kdy musíme hledat odbornou zdravotní péči, kdy se můžeme postarat o sebe samé či o sebe navzájem, a jak reagovat na trauma vznikající v reakci na fyzické či emocionální ohrožení.

13:30 – 14:00
Společný oběd

14:00 – 14:30
Dekolonizační dřepění - pohybová mini-série vedena Proyecto Cuclillas

Vybavení domácností často určuje, jaké věci děláme či jak se chováme v prostoru. V průběhu této aktivity budeme diskutovat o dekoloniálních perspektivách cvičení, které mohou přesměrovat naše těla mezi sebou i ve vztahu k zemi.

14:30 – 16:00
Facilitační výcvik a budování konsensu - vede Tori a Ruth

Základy řešení konfliktů, budování konsenzu a umění zprostředkování mezi různými osobami. Zprostředkování zahrnuje vedení skupiny ke společnému cíli spravedlivým způsobem, který podporuje jak kreativitu.

16:00 – 18:00
Bylinkářství a identifikace rostlin

Učení o rostlinách, které rostou kolem nás, je způsob, jak získat autonomii ve vztahu k vlastnímu zdraví, a jak kultivovat spojení s půdou a bezprostředním okolím. Dozvíte se o bylinkách a rostlinách, o jejich sběru a způsobech využití rostlin pro zdraví.
Součástí tohoto panelu bude výroba rostlinných léků. (Přineste si prosím vlastní nádobu, abyste si mohli vyrobený produkt odnést).

18:00 – 19:00
Večeře

19:00 – 20:00
Dekolonizační dřepění - pohybová mini-série vedena Proyecto Cuclillas

20:00 – 22:00
Blíž k smrti - workshop vedený PMS

Běžné strasti každodenního života - jídlo, které jíme, věci, které kupujeme a pozemky, které obýváme - nás vzdalují od smrti, která se zdá být daleko od našeho hmotného světa. Diskuse bude zkoumat léčebné aspekty smrti, zůstává-li přítomna v našich myslích.

22h +
Karaoke terapie (místo bude upřesněno)
Pojďte si zazpívat karaoke s PMS :) Karaoke večerem oslavíme víkend a budeme společně nacházet radost.

Neděle 24. září

10:00 – 11:30
Workshop sebeobrany

Sebeobrana není jen sérií taktických manévrů, které lidé používají k útěku či ke zranění, je to princip bytí ve světě - flexibility, sily, odvahy. V tomto semináři se naučíme praktické taktiky sebeobrany a prodiskutujeme, jak může fyzická průprava zlepšit naše sociální a duševní zdraví.

11:30 – 13:30
Přednáška představitele autonomní kliniky v Řecku, Q & A

Přednáška organizátora ze solidární kliniky v Řecku, aby hovořil o své práci a každodenním provozu kliniky a řeckém autonomním zdravotním hnutí.

13:30 – 14:00
Společný oběd

14:00 – 14:30
Dekolonizační dřepění - pohybová mini-série vedena Proyecto Cuclillas

14:30 – 16:00
Závěrečná diskuse: Autonomní zdraví v Praze - vedené PMS a účastníky

PMS povede diskusi o možnostech autonomního zdraví u nás. Zhodnotíme víkend a zmapujeme již existující praktické nástroje a vyhlídky autonomní zdravotní péče.

---

O zdraví, první část série Multilogues on the Now, se zaměří na zpochybňování hegemonických narativů, normativních vzorců i na marginalizované diskurzy a neviditelné typy praxí souvisejících s myšlenkou zdraví, nemoci, tělesné a mentální alterity, léčby a medicín(y) v pozdně kapitalistické společnosti. Zajímají nás postoje, postupy a teorie sahající od společenských po individuální, od institucionálních po samostatně organizované, od akademických po umělecké, od teoretických po praktické, od lokálních po translokální.

Diskutována budou témata sahající od autonomně spravovaných zdravotnických zařízení po alteritní vnímání a nakládání s chorobami, a to jak samostatně, tak v rámci komunity, od myšlenky medikalizace a patologizace lidského života po sociální model tělesné a duševní jinakosti, od společenských hnutí v oblasti zdravotnictví po institucionalizovanou lékařskou péči, od mechanismů farmaceutického průmyslu po (bio)politické vztahy spojené s pojmy léčba a léčení. K interakci, zapojení a ovlivňování programu jsou zvána všechna těla a všechny mysli. Součástí projektu O zdraví je proto jiné uspořádání umožňující zapojení širokého spektra těl i myslí.

Program proběhne v angličtině a češtině. Je součástí programu Multilogues on the Now: O zdraví. Více info: http://tranzitdisplay.cz/cs/aktualne/multilogues-now-o-zdravi