Nové podoby koexistence: Patricia Dominguez a Irvin Morazán o jejich umělecké praxi a současném umění mezi Latinskou Amerikou a New Yorkem (19:00)

Nové podoby koexistence:  Patricia Dominguez a Irvin Morazán  o jejich umělecké praxi a současném umění  mezi Latinskou Amerikou a New Yorkem (19:00)
Nové podoby koexistence:  Patricia Dominguez a Irvin Morazán  o jejich umělecké praxi a současném umění  mezi Latinskou Amerikou a New Yorkem (19:00)
Datum konání: 
Thu, 2016-03-03

tranzit.cz spolu s Are Vás zvou do tranzitdisplay

Nové podoby koexistence: Patricia Dominguez a Irvin Morazán o jejich umělecké praxi a současném umění mezi Latinskou Amerikou a New Yorkem

Prezentace dvojice umělců navštěvujících ČR v souvislosti s účastí na výstavě Apocalypse Me v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem (3. 3. – 15. 4. 2016). Patricia Dominguez (Chile) a Irvin Morazán (El Salvador) prošli obdobnou zkušeností uměleckého studia ve Spojených státech a jejich umělecké dráhy jsou bytostně spjaty s pohybem (migrací) napříč odlišnými kulturami, ale také napříč simultánně přítomnými vrstvami kultury. V jejich práci se tak spojují odkazy k tématům, jako je archaická kosmogonie, animismus nebo současné mýtické myšlení, s citlivou reflexí soudobého „západního“ diskursu, v němž jsou tato témata opět předmětem živé debaty, mj. v souvislosti s tzv. ontologickým obratem v antropologii a filosofii. Podstatná část bude věnována také reflexi konkrétních profesních zkušeností s odlišnými kulturními prostředími, odlišnými vzdělávacími systémy, s pestrou paletou rezidenčních programů nebo s tvůrčími granty.

Patricia Dominguez (žije v Santiagu de Chile) je vizuální umělkyně a ilustrátorka. Její práce se pohybuje mezi obory, čerpá z okouzlení botanikou, antropologií, animismem a digitální kulturou. Irvin Morazan (žije v Richmondu, Virginie) je multidisciplinární umělec původem z El Salvadoru. V osmdesátých letech se dostal do New Yorku jako příslušník diaspory válečných uprchlíků. V New Yorku se nakonec usadil a jeho zájem o umění ho přivedl až k tomu, že jako první ze své rodiny získal vysokoškolský titul a nakonec i místo učitele na vysoké škole.

Pořádáno ve spolupráci tranzit.cz a Are v rámci programu Souběžné formáty
Vstup volný
Přednáška bude probíhat v anglickém jazyce (bez tlumočení)

SOUBĚŽNÉ FORMÁTY
Are ve spolupráci s uměleckými, kulturními a vzdělávacími institucemi rozvíjí program mezinárodních událostí, které jsou navázány na aktuální umělecké projekty. Souběžné formáty ve své druhé fázi obsahově vychází z výstavy kurátora Jana Zálešáka Apocalypse Me v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem (3. 3. – 15. 4. 2016).

Kurátorský projekt Apocalypse Me je zaměřen na okruh úzce provázaných témat, která jsou živým předmětem zájmu filosofie či antropologie, ale také současného výtvarného umění. Posthumanimus a kritika antropocentrismu ve zmíněných oborech ústí v tzv. ontologický obrat. Snaha stavět člověka a věci na stejnou úroveň může vypadat na první pohled zvláštně, není ale těžké dohledat její příčiny. Potřeba změnit perspektivu, vyjmout alespoň spekulativně člověka ze středu věcí, je spojena stejně tak s vědomím ekologické krize, k níž zdá se nevyhnutelně míříme, jako s vývojem v oblasti počítačů, umělé inteligence, biotechnologií nebo finančních trhů. Kyborgové už nutně nejsou vraždící stroje přicházející z budoucnosti, mají spíše podobu informačních sítí, do nichž jsme stále pevněji vetkáni. I když dnes možná žijeme v utopii, zůstává tu otázka, jaká může být budoucnost, a zda je v ní ještě vůbec místo pro člověka. Výstava Apocalypse Me představí především nastupující generaci umělců, která je nejcitlivější ke změnám, které se dnes odehrávají na rozhraní přírody, kultury a technologií. Většinu vystavujících tvoří čeští umělci: Josef Bolf, Aleš Čermák a Michal Cáb, Martin Kohout, Vilém Novák, Anna Slámová, Pavel Sterec. Významné místo v kurátorské koncepci má účast autorské dvojice Palo Cháán z Latinské Ameriky, Patricie Dominguez (Chile) a Irvina Morazána (El Salvador).

Souběžné formáty jsou organizovány ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění VUT v Brně, kinem Hraničář v Ústí nad Labem, tranzit.cz a UMPRUM v Praze za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva kultury ČR a Velvyslanectví Chilské republiky v Praze. Zvláštní poděkování hotelu Emblem.