Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)

Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Multilogues on the Now: O zdraví - joga, diskuze, vernisáž (15. 6., 17:00 - 22:00)
Datum konání: 
Thu, 2017-06-15

Display, sdružení pro výzkum a kolektivní praxi Vás zve do tranzitdisplay na vernisáž projektu Multilogues on the Now: O zdraví

17:00 MerKaBa for the Hoeteps
lekce kemetické jógy
Lektorka: Tabita Rezaire

Umělkyně Tabita Rezaire povede lekci tradiční egyptské kemetické jógy pod názvem MerKaBa for the Hoeteps. Lekce bude "meditativní cestou ke kemetické moudrosti", v průběhu které jsou účastníci vyzvání, aby "probudili své světelné bytosti a získali zpět svoji hoetep sílu."
Lekce je určena pro všechna těla a mysli.
Pokyny pro optimální zážitek: pohodlné oblečení (joga maty budou k dispozici na místě).

19:00 Normy zdraví
Diskuze

Moderátorka: Kateřina Kolářová, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Katedra genderových studií

Účastnice diskuze:
Alyson Patsavas, přednášející v oboru Disability Studies, University of Illinois at Chicago, https://ahs.uic.edu/disability-human-development/directory/patsavas-alyson/
Inga Zimprich, Berlin Feminist Health Care Research Group www.feministische-recherchegruppe.org
Tabita Rezaire, umělkyně a aktivistka http://www.tabitarezaire.com/

Úvodní diskuse projektu Multilogues on the Now: O Zdraví si klade za cíl rozklíčovat dominantní narativy provázející témata zdraví, nemoci, léčení a chronicity v současné pozdně-kapitalistické společnosti. S účastnicemi diskuze se budeme zamýšlet nad podobami a dopady normativu zdraví a „povinné způsobilosti“, proměnami forem a institucí zdravotní péče i nad možnostmi vytváření takových forem (kolektivní) péče, které by nabízely alternativu k privatizovaným a korporátním vizím zdraví. Budeme o ne/zdraví uvažovat ve vztahu ke strukturálním a ekonomickým podmínkám, ve kterých žijeme a o formách chronicity, které se vážou k sociálnímu vyloučení, exkluzi a zanedbání.

Diskuse proběhne v angličtině. Je součástí programu Multilogues on the Now: O zdraví. Více info

21:00 Veganský a anti-alergický raut od Bistra 8 
 

video