Jana Kapelová: Nylonové súvislosti (23. 11., 19:00)

Jana Kapelová: Nylonové súvislosti (23. 11., 19:00)
Datum konání: 
Thu, 2017-11-23

tranzit.cz srdečně zve na:

Jana Kapelová: Nylonové súvislosti

Projekt Nylonové souvislosti se dotýká tématu prekarizace v oblasti kultury a umění – zkoumá stav ekonomické a společenské nejistoty a frustrace plynoucí s nestabilní a nedostatečně finančně ohodnocené práce. Performování výpovědí sestavených do podoby fiktivních dialogů pojmenovává souvislosti, které jsou sice všeobecně známé, ale obchází se kolem nich potichu nebo jen s malou mírou kritiky a takřka žádnou iniciativou usilující o jejich změnu. Jsou typické pro oblast kultury stejně jako pro další oblasti, kde je práce ztotožňovaná spíše s životním posláním než obživou.

Umělecká praxe Jany Kapelové je často zaměřená na téma práce, osobního naplnění či odcizení, na fungování a vztahy v rámci umělecké komunity jako specifického společenstva. Její práce přitom mají jasně definovaný cíl – prostřednictvím osobní emancipace být příspěvkem k pozitívní společenské změně.