Fredric Jameson a kultura pozdního kapitalismu (17. 5., 19:00)

Fredric Jameson a kultura pozdního kapitalismu (17. 5., 19:00)
Datum konání: 
Wed, 2017-05-17

Diskuse nad knihou Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu u příležitosti jejího českého vydání v edici SOK v nakladatelství Rybka Publishers
 

Fredrick Jameson je světově proslulý americký marxistický filosof a teoretik kultury, jehož celoživotním tématem jsou vzájemné vazby mezi kulturou, společností a ekonomikou. V knize Postmodernismus neboli kulturní logika pozdního kapitalismu nám představuje labyrint postmoderní kultury ve všech jejích hlavních podobách: ve filosofii, literatuře, výtvarném umění, filmu, architektuře a ideologii. Jameson je výjimečný tím, že spojuje detailní analýzu a obecné rysy postmoderní kultury s cílem "kognitivně zmapovat" naši kulturní situaci, jež se mnohým jeví jako osudově nepřehledná.

Diskuse má ukázat význam Jamesonova pojetí postmodernismu, její možnou kritiku a způsoby, jak ji rozvíjet v době, kdy přibývá hlasů, že jsme v době po konci postmodernismu, jež bývá označována jako doba post-postmoderní, meta-moderní nebo altermoderní.

Diskuse se zúčastní:

Václav Bělohradský (filosof)
Josef Šebek (literární teoretik a překladatel knihy)
Michael Hauser (filosof)
Roman Rakowski (filosof)