ESTER KRUMBACHOVÁ Skryté formy režie (14. 12., 10,00 - 19,00)

ESTER KRUMBACHOVÁ Skryté formy režie (14. 12., 10,00 - 19,00)
Datum konání: 
Thu, 2017-12-14

konference + afterparty Tea Jay Ivo (Pospíšil)

Konference je součástí výstavy „ESTER KRUMBACHOVÁ. Sněžný muž – Nosit amulet – Zamotávat archiv“. Bude simultánně tlumočena do českého a anglického jazyka.

Účastníci konference: Jana Baierová, Zuzana Blochová, Jan Bernard, Michal Bregant, Mikuláš Brukner, Barbora Dayef, Bracha L. Ettinger, Šárka Gmiterková, Linda Hauerová, Libuše Heczková, Edith Jeřábková, Jesse Jones, Tereza Kanyzová, Anja Kirschner, Kateřina Konvalinová, Francis McKee, Ruth Noack, Tomáš Pospiszyl, Johannes Paul Raether, Sláva Sobotovičová, Kateřina Svatoňová, Viktorie Vášová, Marina Vishmidt, Tomáš Uhnák

Ester Krumbachová (1923–1996) byla klíčovou osobností československé nové vlny. Její jedinečné dílo ji nejen učinilo jednou z nejvlivnějších žen v zákulisí evropské kinematografie 60. a počátku 70. let, ale také předznamenalo mnoho současných debat na téma magie, materialismu, feminismu i provázané povahy reality a smyslových forem vědění.
Umělci a teoretici na této konferenci interpretují a zpřístupňují nedávno objevený soukromý archiv, obsahující dosud skryté doklady bohaté a vizionářské tvorby Krumbachové jako kostýmní výtvarnice, scénografky, scenáristky, spisovatelky, režisérky a umělkyně.

PROGRAM

10:00
Tomáš Uhnák: Pozvání ke stolu

10:10
Edith Jeřábková a Zuzana Blochová: Úvod

10:20
Anja Kirschner: We Will Find the Imprint of Her Hand Where Her Signature is Missing (Otisk její dlaně nalezneme tam, kde chybí její podpis)

10:40
Jan Bernard: Ester Krumbachová v kontextu československé nové vlny

11:00
Přestávka

11:10
Kateřina Konvalinová, Viktorie Vášová: Radosti !!

11:30
Ruth Noack: To have your cake and eat it too (Dát si koláč a sníst ho)

12:00
Jana Baierová: Dyadické vztahy Ester Krumbachové

12:15
Barbora Dayef, Linda Hauerová, Sláva Sobotovičová: STAND UP ‘N‘ DOWN

12:30
Diskuze

13:00
Přestávka

15:00
Michal Bregant: Podstatná jména

15:20
Tomáš Pospiszyl: Dějiny žen a dějiny mužů

15:35
Marina Vishmidt: War in the Nursery: Magic, Maturity, and Ends of Worlds in “Daisies” and “Valerie and Her Week of Wonders” (Válka ve školce: Magie, zralost, a konce světa v „Sedmikráskách“ a „Valerii a týdnu divů“)

15:50
Johannes Paul Raether: Protektorama [protektorama domesticae] [5.4.5] Report (Protektorama [protektorama domesticae] [5.4.5] Zpráva)

16:20
Francis McKee: A Lack of Equilibrium: Ester Krumbachová and the Material World (Absence rovnováhy: Ester Krumbachová a materiální svět)

16:40
Přestávka

16:50
Bracha L. Ettinger: Heart String Subface Her-space (Srdce Struna Podloží Její-prostor)

17:10
Libuše Heczková, Kateřina Svatoňová: Esteřiny vraždy

17:30
Šárka Gmiterková: Jak zkoumat Ester Krumbachovou jako kostýmní výtvarnici? Několik metodologických poznámek

17:50
Mikuláš Brukner, Tereza Kanyzová: Osobní fundus

18:10
Jesse Jones: The world is an archive, of what we don’t yet know (Svět je archivem, zatím však nevíme čeho)

18:30
Diskuze

19:00

Afterparty Tea Jay Ivo (Pospíšil)

Kurátorky projektu: Zuzana Blochová a Edith Jeřábková ve spolupráci s Anjou Kirschner a Pavlem Turnovským
Architekt výstavy: Zbyněk Baladrán
Výtvarná realizace: Josef Frühauf, Veronika Přikrylová
Grafický design: Linda Dostálková
Pohoštění podle receptů Ester Krumbachové: Tomáš Uhnák

Pořádáno Are | are-events.org ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze, Display, Centrem pro současná umění Glasgow, Českou společností pro filmová studia, Filmovou a televizní fakultou Akademie múzických umění v Praze, Institutem umění – Divadelním ústavem, Katedrou filmových studií FF UK, Národním filmovým archivem a Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Podpora: České centrum Londýn; Česko-německý fond budoucnosti; Magistrát hl. města Prahy; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; MŠMT – Specifický vysokoškolský výzkum 2017; Nadace pro současné umění Praha; Státní fond kinematografie; Státní fond kultury, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze.

Mediální partneři: A2 kulturní čtrnáctideník, A2larm, Artmap, Cinepur, Divadelní noviny

Poděkování: Ivo Paik, Jarmila Košnářová, ADES – Václav Šeda, Tereza Brdečková, České centrum Tel Aviv, Jakub Felcman, Miloš Fikejz, Goethe-Institut v Praze, Petra Hanáková, Michael Havas, Šárka Hejnová, Kateřina Macháčková, MasterFilm, The Emblem Hotel, UP21, Karel Vachek a všem dalším zúčastněným za velkorysou pomoc, rady a spolupráci.