Elena Veljanovska: Future of the Past: A Look at Macedonia's Contemporary Political Art (6. 3., 19:00)

Elena Veljanovska: Future of the Past: A Look at Macedonia's Contemporary Political Art (6. 3., 19:00)
Datum konání: 
Tue, 2018-03-06

Podobně jako v dalších zemích Evropy byla politika v Makedonii v posledních letech viditelná i na symbolické úrovni. Zhmotnění politických vizí ve veřejném prostoru bylo jednou z hlavních priorit předešlé, nacionalistické vlády, která ho rozsáhle přestavovala, zaplňovala jej množstvím historizujících soch, památníků a nových dekorativních budov, a usilovala tak přeformulovat historii Makedonie za cílem vytvoření nové paměti.

Ta se zakládá na vymyšlené minulosti, je výsledkem politické krize, v které budoucí vývoj společnosti ztratil smysl, a kde je minulost považována za bezpečnější a pohodlnější. Makedonská historizující architektura je svědectvím úzkosti z budoucnosti, strachu ze zastarávání, a vytváří krizi reprezentace. Radikální vizuální program vlády však rovněž způsobil odpor veřejnosti, který postupně gradoval malými protesty a vyvrcholil událostí, na kterou se nyní vzpomíná jako na "barevnou revoluci" - série proti vládních protestů, které nakonec vedly k výměně vlády.

Přednáška se bude zabývat trendy historizace přítomnosti v Evropě a pokusí se ukázat, jak v případě Makedonie politika paměti ovlivnila procesy změny a emancipace v občanské a umělecké společnosti. Zaměří se také na makedonskou současnou uměleckou produkci posledních 10 let a současné postupy, které využívají kombinaci uměleckých strategií a politického jednání o konfrontaci státní moci.

Elena Veljanovska je nezávislá kurátorka a kulturní manažerka původem z Makedonie. Studovala historii umění a archeologii ve Skopje. V kulturním sektoru se aktivně pohybuje od roku 2003, působila v několika neziskových organizacích a je spoluzakladatelkou a uměleckou ředitelkou platformy pro umění nových medií a technologií Line I+M (2006 – 2012). Aktivně se podílela na vzniku Asociace pro nezávislou kulturní scénu Jadro from Macedonia (2009-2017). Od roku 2012 je výkonnou ředitelkou a programovou kurátorkou organizace Kontrapunkt ve Skopje. V roce 2016 založila společně s Iskrou Geshoskou CRIC – Festival pro kritickou kulturu ve Skopje. Ten si klade za cíl propojit účastníky z různých oblastí, jako je filosofie, sociologie, teorie umění a kultury, umění atd., a vytvořit tak prostor pro kreativní výměnu a kritické myšlení a zároveň experimentovat v oblasti kolaborativní produkce.
 

Organizováno ve spolupráci s nadací Agosto Foundation