Ekonomika bez peněz, Úvahy o postmonetární praxi (24. 5., 19:00)

Ekonomika bez peněz, Úvahy o postmonetární praxi (24. 5., 19:00)
Datum konání: 
Tue, 2016-05-24

Je možné, že peníze jsou jen přechodná věc - aspoň se to tak může jevit, když pohlédneme na dosavadní dějiny médií. Od chvíle, kdy sítě a počítače jsou schopny zaznamenávat všechny proběhnuvší transakce, ztrácejí peníze svou výhradní pozici jediného způsobu alokace a distribuce zdrojů. A jak ukazuje soudobá krize, peníze mají své velké nevýhody.
Postmonetární praktiky mohou být vybudovány na principu síťí, které by podporovaly alternativní způsoby alokace a distribuce. Tento koncept nám otevírá jisté otázky: potřebujeme nějaký obecný ekvivalent peněz? Co se stane s kategorií hodnoty? Mohou se myslící stroje a softwary účastnit ekonomiky coby samostatní činitelé? Kde naráží koncept vlastnictví na svá vrozená omezení? Jak bude vypadat přerod z našeho soudobého stavu ekonomiky do stavu nového?

Ralph Heidenreich žije v Biberachu/Riss v Německu. Je členem městské rady za stranu Levice (Die Linke) a dříve pracoval jako programátor. Stefan Heidenreich žije v Berlíně. Momentálně učí teorii umění na Umělecké akademii v Düsseldorfu, a pravidelně píše na téma médií, ekonomie, a umění.
V roce 2015 společně publikovali svou druhou knihu „Forderungen.“