Diskuze: Konceptuální umění v kontextu (uměleckého) vzdělávání (18. 5.; 19:00)

Diskuze: Konceptuální umění v kontextu (uměleckého) vzdělávání (18. 5.; 19:00)
Datum konání: 
Thu, 2017-05-18

Podle Hala Fostera se současné umění vyznačuje především absencí vztahu k historickému určení, nepotrpí si na konceptuální definici a kritický úsudek. Co to však ve skutečnosti znamená a jaký vztah mají současní umělci k tradici konceptuálního umění 60. a 70. let? Představuje historické konceptuální umění jakýsi výchozí bod a je možné sledovat jeho kontinuitu či paralely v současném umění? S pojmem ’konceptuální umění’ se na výstavě sbírky Lászlóa Bekeho však operuje jaksi samozřejmě. Snad všichni si pod vrstvou děl představíme intenci autora, vystačíme si ale s definicemi, se kterými nás seznámily oficiální dějiny umění? Diskuze uspořádána v rámci výstavy se pokusí najít odpovědi na otázky, co se dnes stalo se vztahem k historickému konceptuálnímu umění. Je jeho tradice ještě stále inspirativní pro nejmladší autory a autorky? A jak se jeho vliv projevil v metodice výuky umění skrze generaci umělců středního věku, kteří nyní zastávají pedagogické pozice? Odpovědi budeme formulovat v kontextu uměleckého vzdělávání, které pro nás představuje instituci, v níž je konstruováno primární historické a teoretické poznání.

Moderátoři: Anna Remešová, Peter Sit, Jiří Žák

Hosté: Isabela Grosseová, Tomáš Pospiszyl, Jiří Skála