Antoine Bousquet: Funkce obrazu a vizuality v době mechanické destrukce (20. 4.; 19:00)

Antoine Bousquet: Funkce obrazu a vizuality v době mechanické destrukce (20. 4.; 19:00)
Antoine Bousquet: Funkce obrazu a vizuality v době mechanické destrukce (20. 4.; 19:00)
Datum konání: 
Thu, 2017-04-20

Jakým způsobem je vývoj moderních metod vizuální reprezentace provázán s dějinami války, a jakou roli hrála ve vývoji globálních vojenských praktik výroba, distribuce a následná interpretace technických obrazů? Jakým způsobem se imperativy vojenského konfliktu otiskly v digitalizaci obrazu a jak se podílely na jeho revolučním přerodu z pasivního displeje na interaktivní velitelské rozhraní? Tato přednáška nastíní dějinné procesy racionalizace a mechanizace vnímání, a zaměří se na problematiku vizuální reprezentace od renesančního objevu lineární perspektivy, po vynález fotografie, až po dnešní metody počítačového vidění a virtuální reality. Ačkoliv umělecké snažení, vědecké bádání a ekonomické motivy v tomto dlouhém příběhu vždy hrály svou roli, nelze tomuto dějinnému vývoji náležitě porozumět bez přihlédnutí k jednomu zásadnímu komponentu – válčení. Pochopení vazby mezi vizualitou a vedením války nám ukazuje, že naše současná vizuální média byla odkojena válečnou logistikou vnímání, a že náš symbolický svět je stále více včleňován do hájemství vojenského způsobu vidění a cílení.

Antoine Bousquet je docentem Mezinárodních vztahů na Birkbeck College, University of London. Zaměřuje se na zkoumání války a politického násilí, dále na historii a filozofii vědy a technologií, a na pozici společenské a politické teorie v digitálním věku. Je autorem The Scientific Way to Warfare: Order and Chaos on the Battlefields of Modernity (Hurst Publishers & Columbia University Press, 2009), publikoval mnoho článků v různých periodikách, a přednáší na mnoha světových universitách, vojenských akademiích, v think tancích, a kulturních centrech. Momentálně dopisuje svou druhou monografii týkající se válečných technologií a způsobů vnímání – The Martial Gaze: The Logistics of Military Perception in the Age of Global Targeting.

videoreport