6.5. 16:00 Informace mezi komoditou a komunitou

6.5. 16:00   Informace mezi komoditou a komunitou
Datum konání: 
Tue, 2014-05-06

 

Diskuzní setkání nad aktuální situací v oblasti publikování a šíření textů a knih v (převážně) akademickém prostředí.
Témata prezentací a diskuze
1. mobilita informací a možnosti otevřených, nebo uzavřených sítí
2. volný, nebo svobodný přístup ke vzdělání a znalostem (open access)
3. vydavatelská a nakladatelská praxe v (akademickém) digitálním prostředí
a různé modely a přístupy k tvorbě, publikování a šíření textů a knih
4. cesty přes, a nebo okolo „paywall“ (od pirátství až k rezidenčním Wikipedistům)

Iniciativa OA (Open Access) bývá někdy metaforicky přirovnávána k dalekosáhlým důsledkům nápadu Johana Gutenberga využít starou techniku vinařského lisu k tisku knihy. Tak jako knihtisk proměnil tehdejší civilizaci manuskriptu a otevřel později otázky autorství a duševního vlastnictví, proletarizovaly a demokratizovaly síťové digitální technologie dostupnost, hodnotu a povahu informace. Nástroje internetu a www zvýšily šanci laickému jednotlivci a komunitě participovat na umělecké a vědecké činnosti a elektronické digitální sítě posunuly stupeň mobility, rychlosti šíření, dostupnosti prostředí k zveřejňování (kulturního) obsahu a proměnily i koncept autora a intelektuálního vlastnictví.


Označení "otevřený přístup" znamená „volnou dostupnost na veřejném internetu umožňující libovolnému uživateli číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, prohledávat nebo vytvářet odkazy na plné texty těchto článků, sklízet je pro potřeby indexace, předávat je jako data pro software, nebo používat je k jakýmkoliv jiným legálním účelům bez finančních, právních nebo technických omezení s výjimkou těch, která jsou neoddělitelnou součástí získání přístupu k internetu samotnému. Jediným omezením na reprodukci a distribuci a jediným uplatněním autorsko-právní ochrany (copyrightu) v této oblasti by mělo být poskytnout autorům kontrolu nad integritou jejich prací a právo na řádné uznání a uvedení autorství."
Iniciativa Open Access je jedním ze způsobů uvažování o tom, kterým směrem se systém vzdělávání, ale i vědecká a umělecká praxe v digitálním věku bude ubírat.
Panelisté
Dušan Barok – umělec a autor zaměřující se na oblast softvéru, umění a teorie. Narodil se v Bratislavě, studoval v holandském Rotterdamu, kde absolvoval obor Networked Media na Piet Zwart Institute. Je zakládajícím redaktorem portálu Monoskop.
Andrea Slováková: dokumentaristka, pedagožka a ředitelka Nakladatelství AMU. Vystudovala mediální studia, filmovou vědu a dokument na pražské FAMU. V letech 2003–2011 spoluorganizovala Mezinárodní festival dokumentárních filmů v Jihlavě, v současnosti pro něj dramaturgicky připravuje sekci experimentálních dokumentů.
Účast dále přislíbila zástupkyně ředitele autorskoprávního odboru MKČR JUDr. Adéla Faladová, kurátor a teoretik Jaroslav Anděl a další.
Připravili a uvedou Miloš Vojtěchovský a Matěj Strnad z Centra audiovizuálních studií FAMU